Ενα πλαίσιο PHP πλήρης στοίβας, που παρέχεται σαν επέκταση C

Η καινοτόμα αρχιτεκτονική του Phalcon, το κάνει το γρηγορότερο πλαίσιο PHP που κατασκευάστηκε ποτέ! Δείτε το και μόνοι σας...

Υποστηρίζεται από

Mctekk Abits Algolia Netlify Crowdin Uptrends Web Application Monitoring

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Χαμηλή επιβάρυνση

  Χαμηλή επιβάρυνση

  Χαμηλή κατανάλωση μνήμης και CPU σε σύγκριση με παραδισιακές στοίβες

 • MVC & HMVC

  MVC & HMVC

  Λειτουργικές μονάδες, συστατικά, μοντέλα, απόψεις και ελεγκτές

 • Dependency Injection

  Dependency Injection

  Dependency Injection και Τοποθεσία υπηρεσιών και είναι το ίδιο ένα δοχείο για αυτούς.

 • Rest

  Rest

  Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μια εφαρμογή micro ή πλήρης στοίβας για να πετύχετε τον στόχο σας. Επιπλέον, ένα ισχυρό σετ βοηθών HTTP.

 • Συσκευή αυτόματης φόρτωσης

  Συσκευή αυτόματης φόρτωσης

  Provides the autoloading mechanism of PHP classes following PSR-4. Παρέχει μηχανισμό αυτόματης φόρτωσης τάξεων PHP ακολουθόντας το PSR-4.

 • Δρομολογητής

  Δρομολογητής

  Το Phalcon\Mvc\Router παρέχει προηγμένες δυνατότητες δρομολόγησης.

Χαμηλή επιβάρυνση

PHP C-επέκταση (Phalcon)

 • Οι επεκτάσεις Zephir/C φορτώνονται με το PHP μια φορά μόνο, κατά τη διαδικασία εκκίνησης τού δαίμονα διακομιστή web
 • Κλάσεις και οι λειτουργίες που παρέχονται από την επέκταση είναι έτοιμες προς χρήση για οποιαδήποτε εφαρμογή
 • Ο κώδικας έχει μεταγλωττιστεί και δεν ερμηνεύεται, επειδή είναι ήδη μεταγλωτισμένο σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και επεξεργαστή
 • Χάρη στη χαμηλού επιπέδου αρχιτεκτονική και βελτιστοποιήσεις το Phalcon παρέχει τη χαμηλότερη επιβάρυνση για εφαρμογές που βασίζονται στο MVC

Δεδομένα και αποθήκευση

 • ORM

  ORM

  Αντικείμενο Σχεσιακής Χαρτογράφησης"

 • PHQL

  PHQL

  Το PHQL είναι μια object-oriented διάλεκτος SQL υψηλού επιπέδου, που σας επιτρέπει να γράψετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη γλώσσα SQL. Το PHQL υλοποιείται ως ένα πρόγραμμα ανάλυσης (γραμμένο σε C) που μεταφράζεται στη σύνταξη του στόχου RDBMS. Για να επιτύχετε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, το Phalcon παρέχει ένα πρόγραμμα ανάλυσης που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία όπως το SQLite. Η τεχνολογία αυτή παρέχει ένα μικρό πρόγραμμα ανάλυσης στη μνήμη που ξοδεύει πολυ λίγη μνήμη και προσφέρει ασφάλεια για νήματα επεξεργασίας.

 • ODM για Mongo

  ODM για Mongo

  Αντικείμενο Αντιστοίχισης Εγγράφων για MongoDB

 • Συναλλαγές

  Συναλλαγές

  Οι συναλλαγές στο Phalcon σας δλινουν τη δυνατότητα να διατηρήσετε την ακεραιότητα των δεδομένων σας ασφαλή.

 • Μνήμη cache

  Μνήμη cache

  Βελτιώσετε την απόδοση της εφαρμογής σας με τις πολλές υπηρεσίες αποθήκευσησ προσωρινών δεδομένων που παρέχει το Phalcon

ORM

Ένα ισχυρό ORM παρέχεται από το Phalcon που σας επιτρέπει να χειριστείτε αρχεία βάσεων δεδομένων ως κλάσεις και αντικείμενα. MySQL, PostgreSQL και SQLite υποστηρίζονται αυτόματα από το Phalcon.

                  
use Phalcon\Mvc\Model;

class Robots extends Model
{
  public $id;

  public $name;

  public function initialize()
  {
    $this->hasMany('id', 'RobotsParts', 'robots_id');
  }
}
                  
                

Απόψεις και frontend

 • Κινητήρας Πρότυπων

  Κινητήρας Πρότυπων

  Απόψεις είναι τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν το περιβάλλον εργασίας του χρήστη της εφαρμογής σας

 • Μηχανή Προτύπων (Volt)

  Ενα πρότυπο κινητήρα απόψεων, εμπνευσμένο από τη Jinja αλλά χτισμένο σε C για το PHP

 • i18n

  i18n

  Μεταφράστε τις εφαρμογές σας σε πολλαπλές γλώσσες εύκολα

 • Δημιουργία Φόρμων

  Δημιουργία Φόρμων

  Δημιουργήσετε εύκολα φόρμες HTML

 • Flash μηνύματα

  Flash μηνύματα

  Τα μυνήματα Flash χρησιμοποιούνται για την ενημερώση του χρήστη σχετικά με την κατάσταση των δράσεων.

Κινητήρας Πρότυπων

Απόψεις είναι τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν το περιβάλλον εργασίας του χρήστη της εφαρμογής σας. Απόψεις είναι συχνά αρχεία HTML με ενσωματωμένο PHP κώδικα που εκτελούν εργασίες οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την παρουσίαση των δεδομένων. Οι απόψεις χειρίζονται την εργασία της παροχής των δεδομένων για το πρόγραμμα περιήγησης ή άλλο εργαλείο που χρησιμοποιείται για να κάνουν αιτήσεις από την εφαρμογή σας.

                  
<html>
  <body>
  <div class='top'><?php $this->partial('shared/ad_banner'); ?></div>
  <div class='content'>
    <h1>Robots</h1>
    <p>Check out our specials for robots:</p>
    ...
  </div>
  <div class='footer'><?php $this->partial('shared/footer'); ?></div>
  </body>
</html>
                  
                

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

 • ACL

  ACL

  Η Λίστα Ελέγχου Πρόσβασης (ACL) επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση μόνο στις ενότητες που είναι εξουσιοδοτημένοι

 • Sharding

  Sharding

  Συνδεθείτε, αποθηκεύστε και ανακτήστε δεδομένα από πολλές βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα

 • Crypt

  Crypt

  Κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση σημαντικών δεδομένων για να τα κρατήσετε ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη

 • Γεγονότα

  Γεγονότα

  Επεκτείνετε τα στοιχεία του πλαισίου με τη δημιουργία 'σημείων γάντζων'. Δημιουργήστε τις δικές σας εκδηλώσεις και να κάνετε την εφαρμογή σας πιο ευέλικτη και ισχυρή

 • Υπηρεσίες Ουράς - διαδικασίες στο παρασκήνιο

  Υπηρεσίες Ουράς - διαδικασίες στο παρασκήνιο

  Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο σύστημα ουρών στο Phalcon για να προγραμματίσετε εργασίες και να μειώσετε το φόρτο του διακομιστή σας

ACL

Ετσι μπορεέιτε να χτίστε τη λίστα ελέγχου πρόσβασης (ACL):

                  
use Phalcon\Acl;
use Phalcon\Acl\Role;
use Phalcon\Acl\Adapter\Memory as AclList;

// Δημιουργία της ACL
$acl = new AclList();

// Η προεπιλεγμένη ενέργεια είναι DENY πρόσβαση
$acl->setDefaultAction(Acl::DENY);

// Εγγράψτε σε δύο ρόλους, οι Users είναι εγγεγραμμένοι χρήστες
// και οι επισκέπτες είναι χρήστες χωρίς μια καθορισμένη ταυτότητα
$roles = array(
  'users' => new Role('Users'),
  'guests' => new Role('Guests')
);

foreach ($roles as $role) {
  $acl->addRole($role);
}
                  
                

Μια εφαρμογή δημοσκοπήσεων που χτίστηκε από το μηδέν σε < 15 λεπτά

Παρακολουθήστε το βίντεο επίδειξης

Ελάτε να συμμετάσχετε στην ζωντανή κοινότητά προγραμματιστών μας!

Συνεισφορές από την κοινώτητα με Επεκτάσεις, Plugins, Προσαρμογείς, VM, παραδείγματα, πηγαίος κώδικας... και περισσότερα