Οι παρακάτω εντολές είναι για το v5.0.0. Μπορείτε να τις προσαρμόσετε ανάλογα για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Phalcon. Για την επέκταση v4, η επέκταση PSR πρέπει να φορτωθεί πριν το Phalcon. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη στο σύστημά σας.

PECL

Χρησιμοποιώντας Pecl αυτή η επέκταση θα εγκατασταθεί αυτόματα στο σύστημά σας Η μέθοδος εγκατάστασης Pecl είναι διαθέσιμη για Windows, Linux και MacOS. Κάτω από τα Windows θα χρησιμοποιηθούν προ-μεταγλωττισμένα αρχεία dll . Σύμφωνα με το Linux και το MacOS θα μεταγλωττίσει το phalcon τοπικά, έτσι θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορα να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μέθοδο εγκατάστασης σε αυτές τις πλατφόρμες. Για να εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το Pecl βεβαιωθείτε ότι έχετε pecl/pear εγκατεστημένο.

pecl channel-update pecl.php.net
pecl install phalcon

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του PHP που αντιστοιχοεί στα αρχεία DLL μας, έτσι ώστε να επωφεληθοείτε από το πλήρες σύνολο δυνατοτήτων του Phalcon.

Λήψη

Τα Windows DLLs μπορουν να ληφθούν απο τι σελίδα εκδόσεων μας στο Github εδώ


Εγκατάσταση

Για να χρησιμοποιήσετε το Phalcon στα Windows, μπορείτε να κατεβάσετε ένα DLL. Επεξεργαστήτε το αρχείο php.ini σας, προσθέστε στο τέλος τις κατάλληλες εντολές, και επανεκκινήστε το webserver σας για να φορτωθεί η επέκταση. Περισσότερα.

extension=php_phalcon.dll


Σχετικοί Οδηγοί