Το Phalcon είναι μια C επέκταση, οπότε θα πρέπει να κατεβάσετε ένα δυαδικό για την πλατφόρμα σας ή να το μεταφράσετε από τον πηγαίο κώδικα.

Οι παρακάτω εντολές είναι για το v5.0.0. Μπορείτε να τις προσαρμόσετε ανάλογα για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Phalcon. Για την επέκταση v4, η επέκταση PSR πρέπει να φορτωθεί πριν το Phalcon. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη στο σύστημά σας.

PECL

Χρησιμοποιώντας Pecl αυτή η επέκταση θα εγκατασταθεί αυτόματα στο σύστημά σας Η μέθοδος εγκατάστασης Pecl είναι διαθέσιμη για Windows, Linux και MacOS. Κάτω από τα Windows θα χρησιμοποιηθούν προ-μεταγλωττισμένα αρχεία dll . Σύμφωνα με το Linux και το MacOS θα μεταγλωττίσει το phalcon τοπικά, έτσι θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορα να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μέθοδο εγκατάστασης σε αυτές τις πλατφόρμες. Για να εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το Pecl βεβαιωθείτε ότι έχετε pecl/pear εγκατεστημένο.

pecl channel-update pecl.php.net
pecl install phalcon-5.0.0

Μεταγλώττιση

Στο Linux μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε την επέκταση από τον πηγαίο κώδικα.

Aπαιτήσεις

Χρειαζόμαστε ορισμένα πακέτα ήδη εγκατεστημένα:

  • PHP 8.x πόροι ανάπτυξης (ή 7.x εάν χρησιμοποιείτε ακόμα PHP 7.4)
  • Πρόγραμμα μεταγλώττισης GCC
# Ubuntu
sudo apt-get install php8.1-dev php8.1-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo dnf install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel re2c

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php8-pear php8-devel php8-mysql gcc libtool pcre-devel

# macOS (Homebrew)
brew install pcre
brew tap phalcon/extension https://github.com/phalcon/homebrew-tap
brew install phalcon

# macOS (MacPorts)
sudo port install php81-phalcon

Μεταγλώττιση

1. Για να δημιουργήσετε την επέκταση από τον πηγαίο κώδικα C ακολουθήστε τα εξής βήματα:

git clone --depth=1 "git://github.com/phalcon/cphalcon.git"
cd cphalcon/build
sudo ./install

2. Προσθέστε την επέκταση στο φάκελο php.ini:

extension=phalcon.so

3. Επανεκκινείστε τον webserver

Arch Linux

Υπάρχει ένα PKGBUILD για το ArchLinux διαθέσημο εδώ

OpenSUSE

Υπάρχει ένα διαθέσιμο πακέτο εδώ (χάρις στον Mariusz Łączak)

FreeBSD

Ένα port είναι διαθέσιμο για το FreeBSD. Χρειάζεται μόνο αυτές τις λίγες εντολές για να το εγκαταστήσετε:

pkg_add -r phalcon

ή

cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

Μετά από αιτήματα από την κοινότητα, οι προγραμματιστές του cPanel κυκλοφόρησαν μια προσαρμοσμένη λειτουργική μονάδα που επιτρέπει την εγκατάσταση του Phalcon στις σελίδες φιλοξενείας που διαχειρίζονται με το cPanel. Πληροφορίες μπορούν να βρεθούν εδώ. Η λειτουργική μονάδα διατηρείται στο Github.

Εξαρτήσεις

Παρόλο που το Phalcon δεν έχει δυαδικές συνδέσεις με άλλες επεκτάσεις, χρησιμοποιεί κάποιες από αυτές για πλέον λειτουργικότητα. Οι επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται είναι:

  • mbstring
  • mcrypt
  • openssl
  • PDO
  • PDO/Mysql
  • PDO/Postgresql
  • PDO/Sqlite
  • Mongo

Δεν είναι απαραίτητο για όλες τις παραπάνω επεκτάσεις να είναι παρόντες στο σύστημα που έχει το Phalcon εγκατεστημένο. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο αυτές τις επεκτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε μια βάση δεδομένων MySQL, τότε μπορείτε να φορτώσετε μόνο τις επεκτλασεις PDO και PDO/MySQLαγνοώντας τις Oracle, SQlite, Postgresql και Mongo.

Δείτε τη σελίδα υποστήρηξης μας, για τρόπους που μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Θα κάνουμε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε.