Στελέχη IDE

Το βίντεο που ακολουθεί περιγράφει πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε επέκταση IDE για PhpStorm